(1)
Rajendra Gyawali, D. Analgesic and Anti Inflammatory Properties of Salix Alba Linn and Calotropis Procera Aiton Dryand. ijpba 2014, 4.